leif vind, autoriseret psykolog, cand.psych. tønder - silkeborg

Fagbøger

Om terapi

 • Bach, P. A. & Moran, D. J. (2008): ACT I praksis – Case-formulering I Acceptance & Commitment Therapy, Hans Reitzels Forlag
 • Beck, A. T., Wright, F. D., Newman, C. F. & Liese, B. S. (1993): Cognitive therapy of substance abuse, Guilford
 • Blaabjerg, A. & Nyland, T. H. (2011): Kognitiv terapi – spiseforstyrrelser, Hans Reitzels Forlag
 • Dahl, J., Plumb, J., Stewart, I. & Lundgren, T. (2009): The Art & Science of Valuing in Psychotherapy, New Harbinger Publications, Inc.
 • Follette, C., & Pistorello, J. (2007). Finding Life Beyond Trauma: Using Acceptance and Commitment Therapy to Heal from Post-Traumatic Stress and Trauma-Related Problems, Oakland, CA: New Harbinger
 • Furman, Ben (2005): Børn kan – jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer, hans Reitzels Forlag
 • Harris, Russ (2011): ACT – teori og praksis, Dansk Psykologisk Forlag
 • Iversen, Thomas (2007): Kognitiv terapi – stress og traumer, Hans Reitzels Forlag
 • Krog, N. E. & Secher, L. (2010): Godt for børn – anerkendende relationer i praxis, hans Reitzels Forlag
 • Miller, W. R. & Rollnick, S. (2002): Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag
 • Törneke, N. (2011): Relational Frame Theory – teori og klinisk praksis, Dansk Psykologisk Forlag
 • Walser, R., & Westrup, D. (2007). Acceptance & Commitment Therapy for the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder & Trauma-Related Problems: A Practitioner's Guide to Using Mindfulness & Acceptance Strategies. Oakland, CA: New Harbinger

Om coaching

 • Berg, I. K. & Szabó, P. (2002): Løsningsfokuseret coaching, Hans Reitzels Forlag
 • De Jong, P. & Berg, I. K. (2006): Løsningsfokuserede samtaler, Hans Reitzels Forlag
 • Gardner, F. & Moore, Z. E. (2007): The Psychology of Enhancing Human Performance: The Mindfulness-Acceptance-Commitment Approach, Springer Publishing Co Inc.