leif vind, autoriseret psykolog, cand.psych. tønder - silkeborg

Praktiske oplysninger

T A K S T E R
Individuel konsultation kr. 900,-.
En individuel konsultation varer ca. 50 minutter.
Hvis der findes en sundhedsforsikring, vil denne ofte dække psykologbehandlingen.
Jeg har overenskomst med sygesikringen i klinikken i Tønder.

Supervision i vores lokaler i Silkeborg kr. 1.200,-/time.
Ved supervision på arbejdspladsen aftales pris.

Coaching i vores lokaler i Silkeborg kr. 1.200,-/time.
Ved coaching på arbejdspladsen aftales pris.

Priser for øvrige ydelser aftales ved henvendelse.

A F B U D
Afbud eller ændring af tid meldes på tlf.: 4141 4824 eller e-mail: lv@leifvind.dk senest kl. 15.00 dagen før aftalen.
Ved for sent afbud eller udeblivelse uden afbud opkræves fuldt honorar.
Ved forsinkelse forlænges konsultationen ikke tilsvarende.

T A V S H E D S P L I G T
Som autoriseret psykolog har jeg pligt til at føre journal. Jeg har imidlertid samtidig, i overensstemmelse med lov om psykologer m.v. § 21, stk. 2, tavshedspligt. Det betyder, at jeg hverken må videregive, hvad der bliver mig betroet eller hvem, der betror sig.
Tavshedspligten kan dog tilsidesættes i tilfælde af omstændigheder, der kræver skærpet underretningspligt. Dette kan ske, hvis jeg bliver bekendt med, at et barn lider overlast, og det vurderes, at barnets tarv har større vægt end hensynet til tavshedspligten.

K O N T A K T
Praksisadresse:
Rådhustorvet 21, 1.sal
8700 Horsens
- se beliggenhed her

Telefon: 4141 4824
E-mail: lv@leifvind.dk

CVR: 19391647