leif vind, autoriseret psykolog, cand.psych. tønder - silkeborg

Uddannelse & Erfaring

U D D A N N E L S E

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aarhus Universitet i 1993. I perioden 2000-2004 indgik jeg i en forskeruddannelse på Aalborg Universitet og blev i 2005 tildelt ph.d.-graden.

Jeg er autoriseret psykolog af Psykolognævnet under Socialministeriet og underlagt Psykolognævnets tilsyn. Jeg er ligeledes underlagt Etiske principper for nordiske psykologer.

Jeg er løbende i supervision og efteruddannelse. Siden august 2011 har jeg deltaget intensivt i uddannelse i den psykoterapeutiske behandlingsmetode ACT (Acceptance and Commitment Therapy), der er en del af den nyeste, såkaldte 3. bølge indenfor kognitiv behandling.

Inden da uddannede jeg mig i en årrække indenfor den konstruktivistiske retning, især den løsningsfokuserede retning, samt Motivationssamtalen og AI (Appreciative Inquiry; værdsættende eller anerkendende tilgang).

Herudover er jeg medlem af:

E R F A R I N G

I perioden 1993-2000 arbejdede jeg som erhvervs- og organisationspsykolog. De første 5 år var jeg ansat I offentlige og private konsulentorganisationer, de sidste to år arbejdede jeg som selvstændig organisationskonsulent.

I perioden 2000-2010 arbejdede jeg på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. De første ca. 5 år arbejdede jeg med forskning i forhold til organisering af behandlingen af mennesker med misbrug. I denne periode erhvervede jeg samtidig en ph.d.-grad. De sidste 5 år arbejdede jeg med forskning i forhold til behandling af unge med misbrug af alkohol og rusmidler, samt hvordan familien påvirkes, når den unge udvikler et misbrug.

Siden 2010 har jeg arbejdet som privatpraktiserende psykolog, hvor jeg har arbejdet med psykologiske problemstillinger med voksne, par, unge og børn med:

  • Depression, angst, stress og udbrændthed
  • Misbrug af alkohol og andre rusmidler
  • Problemer med lavt selvværd, ensomhed og usikkerhed
  • Spiseforstyrrelser og tvangstanker og -handlinger
  • Reaktioner i forbindelse med traumatiske livsbegivenheder
  • Reaktioner i forbindelse med invaliderende sygdom
  • Mistrivsel i skolen eller familien