leif vind, autoriseret psykolog, cand.psych. tønder - silkeborg

Supervision

Jeg har siden 1993 ydet supervision til ledere og medarbejdere indenfor en lang række socialfaglige områder, eksempelvis socialpsykiatrien, arbejde med mennesker med dobbeltdiagnoser, handicaprådgivning, misbrugsbehandling, børne- og familiearbejde, social- og erhvervsrettet træning til unge mv.

Min supervisionsform er udviklet indenfor en forståelsesramme, hvor man betragter viden og læring som noget der primært skabes i en særlig gunstig social sammenhæng, i højere grad end det er noget der overleveres fra en specialist, og fyldes på den enkelte medarbejder.

I min supervision er jeg derfor særlig optaget af at etablere samtaleformer, der er frugtbare i forhold til skabelse af ny viden og læring.

I min tilgang til de temaer og sager, der tages op i supervisionen, er jeg for tiden særligt optaget af den forståelse og de behandlingsmetoder der ligger indenfor den nyeste, såkaldte 3. kognitive bølge. Det omfatter for mit vedkommende især ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training), Mindfulness og CFT (Compassion Focused Therapy).

Hvis du ønsker at læse om mine metoder, se da under Uddannelse & Erfaring.