leif vind, autoriseret psykolog, cand.psych. tønder - silkeborg

Kurser

Temadage

Jeg har siden 1993 regelmæssigt gennemført skræddersyede såvel som åbne kurser for medarbejdere, der selv arbejder med mennesker.

Når jeg laver åbne kurser, vil man kunne læse om dem på denne hjemmeside.

Man er ligeledes velkommen til at kontakte mig uforpligtende angående udvikling og afholdelse af skræddersyede kurser.

Jeg har siden 1993 regelmæssigt bistået offentlige og private virksomheder under afviklingen af temadage, stop-op-dage mv. I nogle tilfælde har disse dage et indhold, hvor jeg bidrager med viden, i andre tilfælde er jeg udelukkende ansvarlig for afviklingen af dagen.

I nogle tilfælde er der tale om egentlige udviklingsprocesser, der forløber over flere halve eller hele dage, der kan afvikles sammenhængende eller over en periode.