leif vind, autoriseret psykolog, cand.psych. tønder - silkeborg

Metoder

Det er mit mål at arbejde ud fra forskningsmæssigt gennemprøvede metoder. De senere år har især de kognitive behandlingsformer haft dokumenteret god effekt, og anbefales derfor også ofte af de praktiserende læger.

Indenfor de kognitive behandlingsformer er der fortiden særligt fokus på den såkaldte tredje bølge, som omfatter ACT (Acceptance and Commitment Therapy - læs fx. act-artikel fra psyk.nyt), Mindfulness og CFT (læs fx. 'Introducing compassion-focused therapy' engelsk artikel af Paul Gilbert).

I ACT-tilgangen er man i modsætning til tidligere behandlingsformer ikke særlig optaget af, hvordan vi er kommet til at have de lidelser, vi har. Derimod er der meget fokus på at skabe en større psykologisk fleksibilitet i forhold til at komme til at leve sit liv i overensstemmelse med sine værdier. Der er således mindre fokus på symptomerne, end man tidligere har set, og samtidig mere fokus på at komme i retning af det liv, man ønsker sig. Forskningen viser dog, at de symptomer, man har døjet med, faktisk reduceres stærkt, selv om det ikke er det, der er fokus på. For yderligere læsning om ACT se under Litteratur.