leif vind, autoriseret psykolog, cand.psych. tønder - silkeborg

Egen produktion

 • Vind, Leif (2011): Håndtering af misbrugsproblemer i folkeskoler og ungdomsuddannelser, AKT-bladet
 • Vind, Leif (2010): Hvordan familien påvirkes, når husets teenager udvikler et misbrug, i (Pedersen, M. U. og Torsten Kolind (red.) Unge, rusmidler og sociale netværk, side 187-216, Aarhus Universitetsforlag
 • Vind, L. & Pedersen, M.U. (2010): Behandling og andre sociale indsatser der tilbydes unge, der misbruger rusmidler: strukturer, evidensorienteringer og tidlige identificeringer/indsatser i folkeskoler og ungdomsuddannelser, rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
 • Pedersen, M. U., Vind, L. & Bækbøl, M. (2009): 13-17-årige piger der misbruger rusmidler, og den behandling de tilbydes, rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
 • Vind, Leif (2008): Unge og risikoadfærd, i bladet STOF, nr. 11, side 51-54
 • Vind, Leif (2007): Indføring af klientudredning og indsatsplanlægning i boformer for hjemløse, rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
 • Vind, Leif (2006): En organisationssociologisk tilgang til indføring af evidensbaseret praksis i misbrugsbehandling, Nordisk Alkohol- & Narkotikatidsskrift, vol. 23, side 323-342
 • Vind, L. & Finke, K. (2006): Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer, Rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
 • Vind, Leif (2005): Standardisering af alkohol- og stofbehandling, Nordisk Alkohol- & Narkotikatidsskrift, vol. 22, side 47-52
 • Vind, Leif (2005): Evaluation capacity in innovative versus reproducing residential treatment centres for substance abusers in Denmark. I Pedersen, M.U., Segraeus, V., & Hellman, M. (red): Evídence Based Practice? Challenges in Substance Abuse Treatment. NAD publication 47, Nordic Council for Alcohol and Drug Research, Helsinki, Finland, 97-106
 • Vind, L. & Hecksher, D. (2004): The diffusion of the ASI in Denmark: Implementation of a national monitoring system based on the EuropASI, Journal of Substance Use, Volume 9, Numbers 3-4, pp. 156-162
 • Pedersen, M. U., Vind, L., Milter, M. & Grønbæk, M. (2004): Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark - sammenlignet med Sverige, rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet & Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed